10. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xu hướng việc làm trong kỷ nguyên số

10. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xu hướng việc làm trong kỷ nguyên số

TÓM TẮT

Cơ cấu kinh tế Việt Nam đã dịch chuyển từ nền kinh tế Nông nghiệp sang Công nông nghiệp và xu hướng sẽ chuyển sang nền kinh tế Công nghiệp phát triển trong thời gian tới. Với thực trạng lực lượng lao động chủ yếu làm nghề giản đơn, trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp người lao động dễ dàng rơi vào thất nghiệp trong sự vận động của nền kinh tế. Vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ cấp thiết của chính phủ và các ban ngành hiện nay. Thông qua các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực canh tranh, đào tạo gắn với thực tiễn, coi trọng hướng nghiệp, dạy nghề, đảm bảo tài chính cho phát triển nguồn nhân lực hy vọng có thể tháo gỡ các khó khăn trong thời gian tới cho thị trường lao động.

Từ khóa:

nguồn nhân lực, cơ cấu kinh tế, kỷ nguyên số.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: MAI THỊ HỒNG QUYÊN – NGUYỄN NGUYÊN ZEN – LÊ THỊ HƯƠNG TRẦM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *