09. Xây dựng môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học

09. Xây dựng môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học

TÓM TẮT

Bài viết trình bày những yêu cầu của môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học. Đồng thời, căn cứ vào thực trạng môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết đề xuất 04 biện pháp nhằm xây dựng môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học.

Từ khóa:

môi trường dạy học, giáo dục tiểu học, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ NGỌC HIẾU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *