09. Tổng quan về quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục

09. Tổng quan về quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục

TÓM TẮT

Kiểm định chất lượng giáo dục ngày càng phổ biến, bởi nó là một giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục. Hoạt động này đã chứng tỏ là một công cụ hữu hiệu để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các trường kiểm soát và đảm bảo chất lượng giáo dục. Các nhà nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam quan tâm nghiên cứu về kiểm định chất lượng giáo dục và quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

Từ khóa:

kiểm định chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục, trường trung học cơ sở.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN ĐẶNG AN LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *