09. Thực trạng và giải pháp xây dựng trường học thông minh trường trung học phổ thông ngô gia tự Tỉnh Đắk Lắk

09. Thực trạng và giải pháp xây dựng trường học thông minh trường trung học phổ thông ngô gia tự Tỉnh Đắk Lắk

TÓM TẮT

Xây dựng và phát triển giáo dục thông minh là nội dung đổi mới mang tính đột phá sáng tạo của nhà trường. Từ việc nghiên cứu thực trạng và đưa ra giải pháp xây dựng trường học thông minh tại trường trung học phổ thông vùng cao nguyên. Bài viết nhận diện thực trạng nhà trường khi chưa triển khai mô hình giáo dục thông minh; những vướng mắc trong quá trình triển khai và các giải pháp để thực hiện vấn đề này tốt hơn.

Từ khóa:

thực trạng, giải pháp, trường học thông minh, giáo dục thông minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THANH DU – NGUYỄN THANH DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *