08. Ngành giáo dục và đào tạo Kon Tum đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và dạy học

08. Ngành giáo dục và đào tạo Kon Tum đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và dạy học

TÓM TẮT

Năm học 2020-2021, cùng với cả nước, ngành Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác quản lý và dạy học trong toàn ngành. Để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện bốn giải pháp: chuyển đổi nhận thức trong cán bộ, giáo viên và người học; trang bị kỹ năng số cho cán bộ, giáo viên và học sinh; tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số; từng bước trang bị cơ sở vật chất, phát triển nền tảng số. Với những nỗ lực, kiên trì trong thời gian qua, chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kết quả thực hiện cho thấy chuyển đổi số đã mang lại rất nhiều lợi ích trong công tác quản lý và hoạt động dạy học của cán bộ quản lý, giáo viên và người học. Tuy nhiên, hoạt động này cũng gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện. Do vậy, muốn thành công ngành Giáo dục và Đào tạo rất cần sự đồng hành và phối hợp của, các sở, ngành liên quan.

Từ khóa:

chuyển đổi số, nền tảng số, kỹ năng số, quản lý, hoạt động dạy học, ngành Giáo dục và Đào tạo Kon Tum.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ CÔNG CƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *