07. Chuyển đổi số – bứt phá từ tư duy

07. Chuyển đổi số – bứt phá từ tư duy

TÓM TẮT

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của giáo dục thông minh trong bối cảnh hiện nay. Ngành giáo dục tiên phong làm tốt chuyển đổi số sẽ giúp giáo viên, học sinh, sinh viên tiếp cận tri thức, kỹ năng trên nền tảng công nghệ, thông qua các mô hình, cách làm mới từ các hoạt động, chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên. Tuy trước mắt đối diện nhiều khó khăn, thách thức, nhưng niềm tin vào giáo dục chia sẻ, suy nghĩ thấu đáo, tư duy bứt phá, thái độ sẵn sàng, chuyển đổi số trong giáo dục sẽ tạo được nhiều tiến bộ.

Từ khóa:

chuyển đổi số, giáo dục thông minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN MINH LUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *