07. Các biện pháp nâng cao hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại Học Tài Chính – Marketing

07. Các biện pháp nâng cao hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại Học Tài Chính – Marketing

TÓM TẮT

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một trong những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nói riêng và chất lượng giáo dục của trường đại học nói chung. Bài viết thể hiện một phần kết quả điều tra thực trạng hoạt động đánh giá sinh viên tại Trường Đại học Tài chính – Marketing và đề xuất các biện pháp nâng cao hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Việc vận dụng, triển khai các biện pháp sẽ giúp nhà trường xác định được năng lực, thành tích của sinh viên; giúp giảng viên cải thiện phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá; giúp sinh viên thay đổi phương pháp học tập. Qua đó, sản phẩm đào tạo của trường đại học sẽ đạt mục tiêu đào tạo và được xã hội đánh giá cao.

Từ khóa:

giải pháp, kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LƯU KHÁNH LINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *