06. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho học sinh các trường tiểu học, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

06. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho học sinh các trường tiểu học, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT

Hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho học sinh tiểu học không chỉ là mục tiêu giáo dục mà còn là một nhiệm vụ giáo dục cụ thể, giúp cho học sinh tiểu học hình thành cơ sở ban đầu về nhân cách. Việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ nhằm giáo dục tính tự lập cho học sinh ngay từ nhỏ. Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, người giáo viên phải áp dụng những biện pháp riêng trong quá trình giáo dục. Tuy nhiên, để hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ của học sinh tiểu học đạt hiệu quả cần có sự quản lý, chỉ đạo của ban giám hiệu mà trực tiếp là hiệu trưởng nhà trường. Nhận thức được tầm quan trọng trên, bài viết trình bày các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho học sinh các trường tiểu học, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Từ khóa:

biện pháp quản lý, hoạt động giáo dục, kỹ năng tự phục vụ, trường tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGÔ THỊ HÀN NI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *