05. Nghiên cứu tính tích cực học tập của học viên cao học (nghiên cứu tại Trường Đại Học Sài Gòn)

05. Nghiên cứu tính tích cực học tập của học viên cao học (nghiên cứu tại Trường Đại Học Sài Gòn)

TÓM TẮT

Giáo dục sau đại học đóng vai trò cung cấp những kiến thức và kỹ năng sâu rộng hơn để cho học viên cao học tham gia vào thị trường lao động. Trong nghiên cứu về thực trạng tính tích cực trong học tập của học viên cao học, bài viết đã chỉ ra có 3 nhân tố thể hiện tính tích cực của học viên cao học gồm: sự chuẩn bị trước khi bắt đầu học, sự học tập trong lớp, sự học tập sau khi kết thúc học phần. Tính tích cực trong học tập của học viên cao học cao sẽ giúp họ chủ động trong quá trình học tập. Ngoài ra, các nhân tố trên có mối tương quan với nhau, trong đó học viên có tính chủ động học tập khi bắt đầu vào học tập là nhân tố then chốt đánh giá tính tích cực của học viên cao học.

Từ khóa:

tính tích cực, sự chuẩn bị cho việc học, học viên cao học, tính chủ động trong học tập.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ CHI LAN, ĐỖ ĐÌNH THÁI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *