03. Xây dựng mô hình giáo dục thông minh ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

03. Xây dựng mô hình giáo dục thông minh ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

TÓM TẮT

Xây dựng mô hình giáo dục thông minh là điều kiện rất quan trọng trong công tác đào tạo để đưa Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập và vươn tầm thế giới. Bài viết tổng quan về mô hình giáo dục thông minh, trường học thông minh; trình bày thực trạng xây dựng mô hình giáo dục thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số biện pháp thực hiện mô hình giáo dục thông minh.

Từ khóa:

giáo dục, giáo dục phổ thông, giáo dục thông minh, trường học thông minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ HỒNG SƠN – NGUYỄN ĐẶNG AN LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *