03. Quản lý hoạt động phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

03. Quản lý hoạt động phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT

Chăm sóc sức khỏe ban đầu đạt hiệu quả là mục tiêu quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện cho trẻ trong trường mầm non. Để trẻ có sức khỏe vui chơi và học tập, trường mầm non cần tích cực quan tâm, chăm sóc và có những biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.  Bài viết dưới đây trình bày thực trạng quản lý hoạt động phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Từ khóa:

phòng chống, dịch bệnh, quản lý trường mầm non.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ PHƯỢNG HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *