03. Đánh giá năng lực quản trị nhà trườngcủa hiệu trưởngtrường mầm nontheo tiếp cận quy trình xây dựng chính sách

03. Đánh giá năng lực quản trị nhà trườngcủa hiệu trưởngtrường mầm nontheo tiếp cận quy trình xây dựng chính sách

TÓM TẮT

Năng lực quản trị nhà trường của hiệu trưởng trường mầm non được quy định tại thông tư số 25/2018/TT-BGD-ĐT theo tiếp cận quy trình xây dựng chính sách. Bài viết trình bày một số khái niệm liên quan làm cơ sở đề xuất khung năng lực quản trị nhà trường của hiệu trưởng trường mầm non.

Từ khóa:

năng lực, năng lực quản trị trường mầm non, đánh giá năng lực, Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM BÍCH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *