02. Xây dựng trường học thông minh – xu thế tất yếu của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

02. Xây dựng trường học thông minh – xu thế tất yếu của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

TÓM TẮT

Trường học thông minh là mô hình trường học hiện đại với nền tảng đổi mới một cách có hệ thống về phương thức quản lý, giảng dạy và hình thức học tập dựa trên nền tảng ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ thông tin. Bài viết phân tích các yếu tố cơ bản của mô hình trường học thông minh. Từ đó, đề xuất những định hướng góp phần phát triển trường học thông minh trước những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ khóa:

trường học thông minh, công nghệ thông tin, giáo dục hiện đại, cách mạng công nghiệp 4.0.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐINH THỊ KIM LOAN – VŨ THỊ THÚY HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *