02. “Tiên học lễ” – Quy tắc Giáo dục không bị pha loãng bởi thời gian, quyện vào mọi không gian

02. “Tiên học lễ” – Quy tắc Giáo dục không bị pha loãng bởi thời gian, quyện vào mọi không gian

TÓM TẮT

Bài viết trình bày quan điểm “Nhân – Lễ – Trí – Nghĩa” trong giáo dục trẻ tại các nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Những tư tưởng của các học giả từ thời xa xưa và việc vận dụng còn nguyên giá trị cho tới ngày nay.

Từ khóa:

Lễ, Nghĩa, quy tắc giáo dục, triết lý giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐẶNG QUỐC BẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *