02. Đổi mới tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học

02. Đổi mới tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học

TÓM TẮT

Bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh của giáo viên trường tiểu học theo yêu cầu đổi mới xuất phát từ những cơ sở khoa học. Bài viết trình bày biện pháp đổi mới tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học theo yêu cầu thống nhất giữa mục tiêu, nội dung và phương thức tổ chức bồi dưỡng phù hợp thực tiễn trường tiểu học.

Từ khóa:

tổ chức, hoạt động bồi dưỡng, năng lực đánh giá học sinh, giáo viên tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *