02. Định hướng phát triển năng lực quản trị bên trong các trường đại học ngoài công lập, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục việt nam

02. Định hướng phát triển năng lực quản trị bên trong các trường đại học ngoài công lập, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục việt nam

TÓM TẮT

Với tư cách là thực thể tự chủ, các trường đại học nói chung và đại học ngoài công lập nói riêng ngày nay phải chịu trách nhiệm chính và nhiều hơn về quản trị nguồn lực tài chính, nguồn lực con người và các hoạt động khác của mình. Thế nhưng, những nỗ lực nhằm cải thiện và nâng cao các năng lực quản trị bên trong, thuộc bổn phận của hội đồng quản trị ít được chú ý đề cập. Bài viết này đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị bên trong, chủ yếu gồm: 1) năng lực giải trình trách nhiệm; 2) năng lực quản trị nguồn lực con người.

Từ khóa:

năng lực quản trị bên trong, giải trình trách nhiệm, nguồn nhân lực.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN HUY VỊ, LÊ BẠT SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *