01. Tự chủ đại học ở việt nam – xu thế tất yếu

01. Tự chủ đại học ở việt nam – xu thế tất yếu

TÓM TẮT

Ở nước ta, tự chủ đại học được coi là xu thế phát triển tất yếu, là điều kiện cần và đủ để các trường đại học tồn tại và phát triển trong xu thế cạnh tranh và hội nhập. Việt Nam đã và đang thực hiện thí điểm cơ chế này. Ngoài những thành tựu đạt được, chúng ta cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đỏi hỏi sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Từ khóa:

giáo dục đại học, tự chủ đại học, tự chủ đại học ở Việt Nam.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ TIẾN DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *