01. Giáo dục thông minh: các mục tiêu, thành tố và triển vọng

01. Giáo dục thông minh: các mục tiêu, thành tố và triển vọng

TÓM TẮT

Thông qua việc khảo sát sự phát triển của giáo dục thông minh tại một số nước, bài viết xác định các mục tiêu, các đặc trưng chung và các thành tố của giáo dục thông minh (môi trường học tập thông minh, phương pháp sư phạm thông minh và người học thông minh). Ngoài ra, tham luận cũng đối chiếu giáo dục mầm non và phổ thông giữa Malaysia và Việt Nam để rút ra những điều kiện phát triển giáo dục thông minh ở Việt Nam.

Từ khóa:

giáo dục thông minh, mục tiêu, đặc trưng chung, thành tố, triển vọng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN ĐOÀN THÁI – TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *