20. Khung chương trình và mô hình đào tạo ngành quản lý giáo dục tại các Trường Đại học Rajabhat của Thái Lan – Gợi ý cho Việt Nam

20. Khung chương trình và mô hình đào tạo ngành quản lý giáo dục tại các Trường Đại học Rajabhat của Thái Lan – Gợi ý cho Việt Nam

TÓM TẮT

Thái Lan là quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á, là đất nước có sự tương đồng nhất định về mặt văn hóa và không có sự chênh lệch quá mức về trình độ phát triển. Nền giáo dục Thái Lan cũng có sự tương đồng với giáo dục Việt Nam. Do đó, nghiên cứu nền giáo dục Thái Lan sẽ giúp các nhà giáo dục Việt Nam có sự đối chiếu, so sánh, rút kinh nghiệm và vận dụng vào điều kiện Việt Nam tương đối tốt. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung nghiên cứu các vấn đề về cách thức tổ chức đào tạo Sau đại học ngành Quản lý Giáo dục tại các trường thuộc hệ thống đại học Rajabhat (Đại học Hoàng gia) của Thái lan. Từ đó sẽ rút ra được các ưu, nhược điểm và ứng dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Từ khóa:

khung chương trình, mô hình đào tạo, quản lý giáo dục, Đại học Rajabat, Thái Lan.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ ĐỨC QUẢNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *