19. Thực trạng quản lý công tác sinh viên trong đào tạo tín chỉ tại các cơ sở đào tạo của Ngân hàng Nhà trường

19. Thực trạng quản lý công tác sinh viên trong đào tạo tín chỉ tại các cơ sở đào tạo của Ngân hàng Nhà trường

TÓM TẮT

Bài viết đề cập đến thực trạng công tác sinh viên trong đào tạo tín chỉ tại các cơ sở đào tạo của Ngân hàng Nhà nước. Nghiên cứu được tiến hành trên hai cơ sở đào tạo tín chỉ của Ngân hàng Nhà nước là: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Ngân hàng. Tổng số khách thể của hai trường khảo sát là 676. Nội dung nghiên cứu tập trung vào thực trạng công tác tổ chức hành chính đối với sinh viên; thực trạng công tác tổ chức hoạt động rèn luyện của sinh viên; thực trạng thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, điểm trung bình chung của các nội dung này đều được sinh viên đánh giá từ mức “khá” của thang đo.

Từ khóa:

Công tác sinh viên, đào tạo tín chỉ, cơ sở đào tạo của Ngân hàng Nhà nước, công tác tổ chức hành chính.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN ĐỨC LONG – NGUYỄN CAO SONG HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *