12. Phản hồi của sinh viên về dịch vụ tại các trường đại học ở Việt Nam

12. Phản hồi của sinh viên về dịch vụ tại các trường đại học ở Việt Nam

TÓM TẮT

Bài viết trình bày ngắn gọn về các nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho sinh viên thông qua khảo sát sự hài lòng của sinh viên ở các trường đại học Việt Nam. Từ đó, đề xuất mô hình đánh giá sự hài lòng của sinh viên về các dịch vụ dành cho sinh viên ở trường đại học. Bên cạnh đó, bài viết cũng thảo luận về kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho sinh viên thông qua khảo sát về sự hài lòng của sinh viên tại một số trường đại học ở Việt Nam, để từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm cải tiến các dịch vụ này.

Từ khóa:

chất lượng dịch vụ, sinh viên, sự hài lòng, đại học, Việt Nam.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ THU LIỄU – PHẠM THỊ LAN PHƯỢNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *