11. Công tác quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

11. Công tác quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT

Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giữ vai trò rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng với các cấp học khác, giáo dục tiểu học đã và đang rất coi trọng việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Bài viết nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bao gồm: Xây dựng kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động và những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động trải nghiệm.

Từ khóa:

Hoạt động trải nghiệm, quản lý hoạt động trải nghiệm.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ PHƯƠNG AN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *