09. Quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

09. Quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non ở nước ta vẫn luôn được quan tâm. Hoạt động này vẫn còn rời rạc và chưa đạt hiệu quả cao, vẫn còn nhiều tai nạn thương tích đáng tiếc xảy ra. Vì vậy, chúng ta cần phải có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của các hoạt động này, phải phối kết hợp với nhiều biện pháp khác nhau và hợp tác chặt chẽ giữa cán bộ quản lý với cha mẹ học sinh. Trong bài viết này, tác giả trình bày thực trạng quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp để công tác quản lý này đạt hiệu quả hơn.

Từ khóa:

quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích, giáo dục mầm non, tai nạn thương tích ở trẻ mầm non.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *