08. Quản lý hoạt động thư viện ở trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, Bình Dương

08. Quản lý hoạt động thư viện ở trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, Bình Dương

TÓM TẮT

Sự ra đời và tồn tại của thư viện luôn gắn liền với tri thức. Thư viện luôn có vai trò rất quan trọng trong đời sống, trong giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong nhà trường. Để thư viện trong nhà trường hoạt động có hiệu quả thì cần quản lý tốt hoạt động thư viện. Quản lý như thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, phát huy vai trò tích cực của thư viện đối với công tác dạy học và giáo dục trong nhà trường. Trong bài viết này chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động thư viện dưới góc độ nhìn nhận của đội ngũ giáo viên, nhân viên thư viện và cán bộ quản lý trường trung học cơ sở. Qua đó, đề xuất một số biện pháp quản lý hướng đến xây dựng thư viện thân thiện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học cơ sở.

Từ khóa:

Hoạt động thư viện, nhân viên thư viện, học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ LỆ HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *