07. Thực trạng giáo dục giới tính cho học sinh tại Trường Tiểu học VVH

07. Thực trạng giáo dục giới tính cho học sinh tại Trường Tiểu học VVH

TÓM TẮT

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, số học sinh tiểu học bước vào tuổi dậy thì đang ngày một tăng lên. Các vấn đề về giới tính của học sinh đang phát sinh từng ngày từng giờ và sự nguy hiểm vẫn luôn rình rập các bé, vì vậy đòi hỏi sự cần thiết giáo dục và quan tâm sâu sát hơn nữa của người lớn, của gia đình, của nhà trường, của cộng đồng xã hội. Giai đoạn này, các em rất cần được trang bị những kiến thức và kỹ năng về giới tính. Hiểu biết, có kiến thức đầy đủ về giới tính sẽ giúp các em giải quyết những vấn đề của bản thân, có thái độ tôn trọng, có quyền và trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của bản thân. Việc giáo dục giới tính cho học sinh càng sớm thì càng đạt được những giá trị quan trọng trong việc bảo vệ bản thân và là nền tảng cho sự phát triển của các em về sau.

Từ khóa:

giới tính, giáo dục giới tính, học sinh tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THÚY HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *