06. Quản lý kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

06. Quản lý kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Ở Việt Nam, quản lý chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục đang là những vấn đề được nhà nước và xã hội rất quan tâm. Trong đó, kiểm định chất lượng giáo dục được xem là một giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục và hiện nay, công tác quản lý kiểm định chất lượng giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo bước chuyển biến về chất lượng giáo dục trong nhà trường phổ thông. Bài viết góp phần làm rõ một số vấn đề về quản lý kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa:

Kiểm định chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục, trung học cơ sở.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN ĐẶNG AN LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *