06. Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua dạy môn Lý luận dạy học bằng phương pháp dạy học vi mô

06. Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua dạy môn Lý luận dạy học bằng phương pháp dạy học vi mô

TÓM TẮT:

Dạy học vi mô là phương pháp dạy học nhằm rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên, cho phép sinh viên thực hành từ kỹ năng riêng lẻ trong một bài học ngắn; qua phương pháp dạy học này năng lực sư phạm được hình thành dần từ những kỹ năng riêng biệt như kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng thiết kế bài giảng, kỹ năng tổ chức dạy học theo nhóm… Dạy học vi mô với mục đích là giúp cho sinh viên dần làm chủ việc quản lý các tình huống dạy học, các em có cơ hội rèn luyện năng lực dạy học nhiều hơn khi còn ngồi trên ghế nhà trường, phương pháp dạy học này đang được sử dụng có hiệu quả trong đào tạo nghề sư phạm tại các trường đại học hiện nay.

Từ khóa:

Phát triển năng lực, sinh viên sư phạm, phương pháp dạy học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THANH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *