04. Thực trạng việc đánh giá kết quả học tập các học phần lý luận chính trị tại Trường Đại học Cần Thơ hiện nay

04. Thực trạng việc đánh giá kết quả học tập các học phần lý luận chính trị tại Trường Đại học Cần Thơ hiện nay

TÓM TẮT:

Bài viết trình bày về những quy định trong công tác đánh giá kết quả học tập các học phần lý luận chính trị tại Trường Đại học Cần Thơ; phân tích, đánh giá thực trạng của việc đánh giá kết quả học tập các học phần này trong thời gian qua từ góc nhìn của sinh viên (hệ đào tạo chính quy). Từ đó đề xuất những giải pháp mang tính định hướng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.

Từ khóa:

Đại học Cần Thơ, đánh giá, kết quả học tập, lý luận chính trị.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ ÚT THANH – NHÓM TÁC GIẢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *