04. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

04. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

TÓM TẮT

Bài viết giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học, trong đó chú trọng đến các khái niệm hoạt động sở hữu trí tuệ và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, nội dung quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học, kiến nghị về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa:

sở hữu trí tuệ, quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, trường đại học Việt Nam.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM THÚY HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *