04. Quản lý hoạt động đảm bảo an toàn về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ tại trường mầm non thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

04. Quản lý hoạt động đảm bảo an toàn về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ tại trường mầm non thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT

Trường mầm non là nơi tập trung số lượng lớn trẻ em, đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non là một vấn đề hết sức quan trọng. Nếu trẻ không được đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của trẻ. Vì vậy trong công tác nuôi dưỡng – chăm sóc – giáo dục trẻ, phòng tránh tai nạn thương tích cần được quan tâm hàng đầu. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động đảm bảo an toàn về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ tại các trường mầm non thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và đề xuất một số biện pháp cụ thể ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong nuôi dưỡng – chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non tại địa phương.

Từ khóa:

an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, trường mầm non.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: BÙI THỊ TƯỜNG VI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *