02. Về đối thoại trong dạy học văn

02. Về đối thoại trong dạy học văn

TÓM TẮT

Từ những năm 1980 đến nay, lý thuyết Đối thoại văn hóa trong nghiên cứu khoa học xã hội và lý thuyết Đối thoại giáo dục trong nghiên cứu giáo dục đã hình thành và ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Ucraina và Liên bang Nga. Bài báo của V.Z. Osetinski có thể được xem như một dẫn luận, bước đầu hệ thống hóa những nội dung cơ bản về cách tiếp cận của lý thuyết Đối thoại văn hóa và giới thiệu một số thử nghiệm khi triển khai lý thuyết Đối thoại giáo dục vào chương trình dạy học Văn học.

Từ khóa:

đối thoại văn hóa, đối thoại giáo dục, tư duy đối thoại, logic nhận thức.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: V.Z.OSETINSKI – TRẦN THANH BÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *