01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc đào tạo giáo viên

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc đào tạo giáo viên

TÓM TẮT

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, có thể rút ra: muốn có một nền giáo dục tốt phải có một đội ngũ nhà giáo tốt. Bài viết này tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chi Minh về việc đào tạo giáo viên và sự vận dụng tư tưởng ấy vào công việc đào tạo ở các trường sư phạm ngày nay.

Từ khóa:

Tư tưởng Hồ Chí Minh, đào tạo giáo viên, trường sư phạm

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN HUY VỊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *