01. Sự thích  ứng của giáo dục Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

01. Sự thích  ứng của giáo dục Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

TÓM TẮT:

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra một cách mạnh mẽ đã tác động đến giáo dục Việt Nam; những thay đổi về công nghệ dạy học, xu hướng giáo dục mới cần được phân tích dựa trên cách tiếp cận vai trò nhà trường như một hệ sinh thái học tập thông qua việc áp dụng những công nghệ đặc trưng của công nghiệp 4.0 để từ đó đề xuất một số định hướng phát triển cho giáo dục trong tương lai

Từ khóa:

Cách mạng Công nghiệp 4.0, giáo dục 4.0, công nghệ dạy học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN HUY VỊ – NGUYỄN LONG GIAO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *