22. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các Trường Tiểu học tỉnh Bình Dương

22. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các Trường Tiểu học tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT:

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh tiểu học là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực góp phần quản lý hiệu quả nhà trường. Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo dục tiểu học cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm, đã tạo ra được những chuyển biến tích cực, đóng góp hiệu quả vào công tác quản lý chung của nhà trường. Nghiên cứu các biện pháp hữu hiệu góp phần thực hiện tốt hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học là việc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Từ khóa: Quản lý, hoạt động giáo dục, đạo đức, tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ KIM THÚY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *