21. Phát triển kỹ năng ứng dụng đa phương tiện trong dạy và học Lịch sử ở trường trung học tỉnh Đồng Tháp

21. Phát triển kỹ năng ứng dụng đa phương tiện trong dạy và học Lịch sử ở trường trung học tỉnh Đồng Tháp

TÓM TẮT:

Ứng dụng đa phương tiện trong dạy học thu hút sự quan tâm đặc biệt, nhất là trong dạy học các môn khoa học xã hội, kể cả môn Lịch sử trong nhà trường phổ thông. Sự phổ biến của các thiết bị thông minh với những ứng dụng kèm theo, cùng những quan điểm về phương pháp, kỹ thuật dạy học mới được phát triển đã tạo ra những tiền đề quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả dạy học. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi giáo viên phải năng động hơn trong ứng dụng đa phương tiện trong dạy học

Từ khóa: đa phương tiện, kỹ năng ứng dụng đa phương tiện, dạy và học lịch sử.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÝ THỊ XUÂN HỒNG – PHẠM QUANG HUY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *