20. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tích hợp ở trường tiểu học khu vực đồng bằng sông Cửu Long

20. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tích hợp ở trường tiểu học khu vực đồng bằng sông Cửu Long

TÓM TẮT:

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp chính là tập hợp những tác động tối ưu của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên và học sinh nhằm thực hiện tốt các mục tiêu và hiệu quả giáo dục. Việc tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động dạy học tích hợp sẽ giúp tìm ra những biện pháp quản lý hiệu quả hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, việc nâng cao nhận thức sẽ giúp cán bộ quản lý có những quan tâm chỉ đạo phù hợp hơn trong công tác quản lý nhà trường.

Từ khóa: quản lý, dạy học tích hợp, đồng bằng sông Cửu Long.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐINH THỊ KIM LOAN – TRẦN KIỀU DUNG – PHAN HOÀNG VĂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *