17. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông

17. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông

TÓM TẮT:

Từ lý luận về yêu cầu của sự phát triển xã hội, thực tiễn nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn và kinh nghiệm thực tế tại đơn vị, nhóm tác giả đề xuất một số giải phát xây dựng mạng lưới cộng tác viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông.

Từ khóa: cộng tác viên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, tỉnh Đăk Nông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN HỮU LÀNH – NGUYỄN THỊ THU – NGUYỄN THỊ KIM CHI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *