14. Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

14. Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT:

Chất lượng tốt là một trong những sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, nếu một sản phẩm dịch vụ nào đó không thể hiện được sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì được xem là có chất lượng kém. Vì vậy, chất lượng đào tạo luôn là vấn  đề quan trọng trong các cơ sở đào tạo. Việc nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng nhất của bất kỳ cơ sở đào tạo nào, là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của các đơn vị đào tạo. Đó là việc đào tạo ra những con người có khả năng sáng tạo, có khả năng thích ứng với công việc mới, tay nghề  giỏi, có hoài bão trở thành nhà khoa học lớn, các nhà doanh nghiệp giỏi, các nhà lãnh đạo xuất sắc.

Từ khóa: Khảo sát, sự hài lòng, chất lượng đào tạo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN HUY DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *