14. Ba hướng tiếp cận trong định nghĩa năng lực

14. Ba hướng tiếp cận trong định nghĩa năng lực

TÓM TẮT:

Giáo dục dựa trên năng lực hay còn gọi là giáo dục tiếp cận năng lực đã trở thành một xu hướng quan trọng trong cải cách giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc áp dụng khái niệm năng lực và tiếp cận giáo dục dựa trên năng lực vào xây dựng và phát triển chương trình giáo dục đòi hỏi những nghiên cứu sâu về nguồn gốc và bản chất của khái niệm và tiếp cận này. Bài viết tập trung phân tích những động lực thúc đẩy sự phát triển của giáo dục dựa trên năng lực, từ đó lý giải và trình bày những hướng tiếp cận khác nhau trong việc định nghĩa khái niệm năng lực. Việc hiểu rõ những hướng tiếp cận khác nhau giúp các nhà nghiên cứu, thiết kế chương trình và thực hành giáo dục hiểu được sự phức tạp trong xây dựng và truyền tải các lý thuyết nền tảng của tiếp cận trước khi đi vào công đoạn triển khai thực hiện.

Từ khóa:

giáo dục dựa trên kết quả, năng lực, giáo dục dựa trên năng lực, tiếp cận hành vi, tiếp cận tổng thể, tiếp cận toàn diện.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ HỒNG LINH – NGUYỄN THỊ HẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *