12. Liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh  

12. Liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh  

TÓM TẮT:

Liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và là yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực cung cấp cho xã hội. Để tìm hiểu về liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp với các nội dung: Liên kết trong hoạt động tuyển sinh; trong thực hiện và xây dựng chương trình đào tạo; liên kết hướng nghiệp, định hướng chuyên ngành; tổ chức các hoạt động đào tạo; đội ngũ cán bộ, giảng viên; tổ chức thực tập cho sinh viên tại doanh nghiệp; liên kết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Từ khóa:

Liên kết đào tạo, sinh viên, doanh nghiệp, trường đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN NGỌC THÚY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *