12. Đào tạo lãnh đạo trường học ở Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

12. Đào tạo lãnh đạo trường học ở Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

TÓM TẮT:

Malaysia được UNESCO xếp hạng thứ 11 trong những nước có nền giáo dục đáng đến nhất thế giới. Để đạt được điều này, trong một thời gian dài chính phủ và ngành giáo dục luôn cải tiến và đổi mới hướng hệ thống giáo dục quốc gia đến chất lượng cao mang tính toàn cầu. Trong tiến trình đó, lãnh đạo trường học được xem là những nhân tố quyết định đưa đến thành công trong cải cách. Vì vậy, chương trình đào tạo lãnh đạo trường học cũng rất được quan tâm. Bài viết dưới đây trao đổi về chương trình cấp chứng chỉ nghề nghiệp cho cán bộ quản lý trường học, đánh giá chất lượng chương trình và bài học cho Việt Nam.

Từ khóa: đào tạo lãnh đạo trường học, chương trình.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ LAN HƯƠNGLÊ THỊ NGỌC NHẪN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *