08. Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy ở các trường đại học theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

08. Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy ở các trường đại học theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

TÓM TẮT:

Khoa học công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng tác động sâu sắc đến giáo dục và đào tạo. Hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học đã được minh chứng bằng những thành quả về sự phát triển vượt bậc của giáo dục, đào tạo. Điều đó khẳng định vai trò của công nghệ thông tin đối với sự phát triển của nền giáo dục hiện đại. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học là một tất yếu trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo ở nước ta hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Từ khóa: công nghệ thông tin, đại học, đổi mới phương pháp dạy học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐỖ VĂN TRUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *