08. “Bức tranh thế giới” và “cách nhìn thế giới” giữa người Việt và người Anh đối chiếu qua thành ngữ

08. “Bức tranh thế giới” và “cách nhìn thế giới” giữa người Việt và người Anh đối chiếu qua thành ngữ

TÓM TẮT:

Mối liên hệ giữa ngôn ngữ – văn hóa – suy nghĩ là mối quan tâm đối với lý thuyết ngôn ngữ học. Với sự thật rằng “Ngôn ngữ kiến tạo nên con người cũng như con người kiến tạo ngôn ngữ” hay “Ngôn ngữ tạo nên nền văn hóa cũng như là văn hóa tạo nên ngôn ngữ”, bức tranh ngôn ngữ, hàm ý trong đặc tính ngữ nghĩa học và tri nhận, luôn phản ánh quan điểm đối với thế giới cũng như cách thức con người cảm nhận và mô tả thế giới vật lý này.

Từ khóa:

bức tranh thế giới vật chất, cách nhìn thế giới, tri nhận, văn hóa.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN ĐÔNG PHƯƠNG TIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *