07. Vai trò của bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

07. Vai trò của bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

TÓM TẮT:

Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông là hoạt động thường niên của năm học. Đây là hoạt động nhằm giúp giáo viên phát triển năng lực chuyên môn giảng dạy và cập nhật tình hình thời sự có liên quan. Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng thường xuyên tại các trường hiện nay chưa được sự quan tâm của đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, trước yêu cầu của đổi mới giáo dục và đào tạo, cụ thể là việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trong thời gian tới thì công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên càng có vai trò rất quan trọng.

Từ khóa: Bồi dưỡng thường xuyên, đổi mới giáo dục và đào tạo, giáo viên trung học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: CAO THỊ THÚY DIỄM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *