18. Vài nét về tổ chức và hoạt động của trường giáo dục tháng tám (thuộc tiểu ban giáo dục miền nam 1963 – 1965) – ngôi trường sư phạm đầu tiên của nền giáo dục cách mạng miền nam trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước

18. Vài nét về tổ chức và hoạt động của trường giáo dục tháng tám (thuộc tiểu ban giáo dục miền nam 1963 – 1965) – ngôi trường sư phạm đầu tiên của nền giáo dục cách mạng miền nam trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước

Ngày 06 tháng 9 năm 1963, tại khu rừng Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh, Trường Giáo dục tháng Tám khóa I đã được khai giảng với 107 học viên, gồm những cán bộ, giáo viên hoạt động phong trào từ khu VI trở vào đồng bằng sông Cửu Long. Một số giáo sư, học sinh sinh viên hoạt động Thành, có một số cán bộ Việt kiều ở Campuchia cũng về học.  Đồng  chí  Dương  Văn  Diêu,  Trưởng Tiểu ban, đồng chí Thanh Nam, phó Tiểu ban vừa lo công việc chung cũng vừa tham gia giảng dạy. Đầu năm 1964, một đoàn cán bộ giáo dục miền Bắc chi viện có đồng chí Trần  Đạo  (Sáu  Thành),  Hồ  Quảng  Hành (Tám Hồ), Phạm Văn Đỉnh (Tư Lê), Nguyễn Hữu Vọng (Phương Nam) được bổ sung về tham gia giảng dạy.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN XUÂN ĐÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *