17. Đổi mới đào tạo nghề để đáp ứng yêu cầu đất nước trong thời kỳ mới

17. Đổi mới đào tạo nghề để đáp ứng yêu cầu đất nước trong thời kỳ mới

TÓM TẮT

Bên cạnh những thành tựu rất đáng tự hào về dạy nghề, dạy người, dạy chữ của nước ta trong thời gian gần đây, nhất là từ khi Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành thì đào tạo nghề nói riêng, giáo dục nghề nghiệp nói chung đang đối mặt không ít hạn chế, yếu kém. Để đáp ứng đủ lượng và chất “thợ” cho  đất  nước  thực  hiện  tiến  trình  công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, công tác đào tạo nghề rất cần đổi mới cho phù hợp với yêu cầu trên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HUỲNH TIÊU PHỤNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *