16. Thực trạng hành vi giao tiếp có văn hóa của sinh viên Trường đại học tài chính – marketing

16. Thực trạng hành vi giao tiếp có văn hóa của sinh viên Trường đại học tài chính – marketing

TÓM TẮT

Hiện nay, các trường cao đẳng và đại học ở nước ta ngày càng quan tâm, nhận thức đúng  hơn  về  việc  đào  tạo  kỹ  năng  nghề nghiệp của sinh viên. Với bài viết này, chúng tôi làm rõ phần nào thực trạng kỹ năng giao tiếp, trong đó có hành vi giao tiếp có văn hóa của sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing, từ những biểu hiện đến các nhân tố ảnh hưởng; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hành vi giao tiếp có văn hóa của sinh viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ VĂN QUÝ, TRẦN CHÍ VĨNH LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *