13. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục

13. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục

TÓM TẮT

Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chất lượng của hoạt động này cần được quản lý. Đảm bảo chất lượng là một trong những hành động cần thiết để quản lý chất lượng. Việc xây dựng và vận hành tốt hệ thống đảm bảo chất lượng sẽ giúp cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hiểu rõ hơn thực trạng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đồng thời đảm bảo quyền lợi của học viên tham gia bồi dưỡng, góp phần cung cấp một lực lượng lao động có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: MAI HOÀNG SANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *