11. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở người dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng

11. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở người dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng

TÓM TẮT

Phát triển đội ngũ giáo viên giữ vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo  dục  vì  vậy  ngành  giáo  dục  tỉnh  Sóc Trăng rất quan tâm đến việc phát triển đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên trung học cơ sở người dân tộc Khmer. Là một tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer chiếm 30% dân số của tỉnh, việc phát triển đội ngũ giáo viên người dân tộc sẽ góp phần quan trọng phát triển giáo dục của tỉnh cũng như tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29- NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: MAI THỊ YẾN LAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *