11. Đổi mới công tác quản lý nguồn tài trợ của các trường học

11. Đổi mới công tác quản lý nguồn tài trợ của các trường học

TÓM TẮT

Tài  trợ  cho  giáo  dục  được  nhà  nước khuyến khích, nhằm tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

Đặt  vấn  đề  đổi  mới  công  tác  quản  lý nguồn tài trợ của các trường học trong tình hình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay, người viết đưa ra đề xuất áp dụng lý thuyết Quản lý theo kết quả (PMS- Management System) khi thực hiện công tác này.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ HẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *